OM SANNA

Jag är utbildad Holistic Addiction Medicine Terapeut med licens för att utföra SUGAR@, Executive Coach, och har även utbildningar inom bl.a mental träning, meditation, basmedicin, suicidprevention och kroppsmedvetandeträning -KMT.

Med specialisering på sockerberoende så hjälper jag dig att få verktyg, tillit och trygghet i att leva i tillfrisknande med din beroendesjukdom.

Från att ha varit näst intill kliniskt död i den här sjukdomen till att idag leva ett tillfrisknat liv med sinnesro och glädje gör att jag vet att med stöd och hjälp går det att tillfriskna.

En av mina professioner är coaching i bl.a självledarskap. Jag har utbildat och hållt i många ledarskapskurser och workshops i att leda sig själv & att leda ett team!

Oavsett om det är beroende, coaching eller KMT så handlar det till stor del om att lära nya livsmönster och att leda sig själv på nytt. Vägarna till välmående är många och ytterst individuella.

Vid förändringsarbete är det hjälpsamt att ha någon som finns till hands för att hjälpa till att ta ut riktningen och följa den.

KMT har för mig varit ett ovärderligt verktyg i att få lov att börja bo i min egen kropp, bl.a hantera utmattning och ångestproblematik som har varit en stor del relaterat till min beroendesjukdom. Kroppsmedvetandeträning är hjälpsamt vid många olika tillstånd, du kan läsa mer om det under fliken KMT.

Jag önskar dig varmt välkommen till min sida.

Samarbete med och tillika mentor Bitten Jonsson.

Denna webbplats använder cookies (Sockerfria såklart!). Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.