MEDBEROENDE​

Medberoende kan se ut på många olika sätt.

Den personen som jag varmt kan rekommendera att du läser böcker av om du vill förstå och lära dig mer om medberoende är Tommy Hellsten.

”Man brukar säga att en familj som lider av alkoholism – eller en motsvarande företeelse – lever i ett hus med en flodhäst i vardagsrummet”-Tommy Hellsten

www.tommyhellsten.com

 

Medberoende kan te sig på många olika sätt, man utvecklar olika beteenden och överlevnadsstrategier, som dessvärre oftast inte är så hälsosamma, ex.

 

-Sätter sina egna behov åt sidan och har fokus på att hjälpa, eller till och med rädda andra.

-Skuldkänslor när man tänker på att sätta sig själv i första hand, före någon annan.

-Svårt att sätta gränser, vilket kan få extrema konsekvenser.

-Att fastna i styrka som Tommy H. beskriver så bra i Flodhästen i vardagsrummet.

-Ställer höga krav på sig själv, men känner sig aldrig nöjd.

-Har ett enormt behov av att kontrollera sig själv och sin omgivning.

-Söker bekräftelse, och blir ofta en prestationsinriktad person, som går över sina gränser, inte ovanligt med utmattning som följd.

-Rädd för kritik.

-Känslig för stress, är ofta ”påkopplad” hela tiden, och vill ha full kontroll.

-Hjälper andra innan de ens har bett om hjälp.

-Har ofta relationer med andra dysfunktionella personer, känner igen sig här.

-Tar ofta stort ansvar för andra, i familjen, på arbetsplatsen i vänskapsrelationer etc.

 

Att alltid tänka på någon annan före sig själv blir en livsstrategi, på gott och på ont.

Många med medberoende har inte kunskap om vad de egna behoven är, utan har levt, och lever utefter vad som förväntas av hen.

Beteendet kommer ofta av att individen har levt i en dysfunktionell uppväxt miljö, växt upp i en familj som kanske är orolig och osäker, en del har levt i en icke kommunikativ värld, alltså där man inte får prata, eller där allt ”sopas under mattan”.

 

Man får gissa sig till genom otaliga försök att vara till lags, hur man ska uppföra sig för att bäst klara sig undan konflikter, stryk, bli sedd, få bekräftelse etc.

 

Det fina är att få hjälp att våga börja sätta sig själv och sitt eget tillfrisknande i första rummet att kartlägga sitt beteende.

Att våga börja möta det som kommer, utan att rusa iväg, våga ta plats i sig, där har man en fantastiskt stor hjälp av ex. KMT.

Lära sig gränssättning, släppa ner sig själv från huvudet och börja bo i kroppen etc.

Det här är bara ett axplock, och som sagt, jag kan varmt rekommendera dig att läsa Tommys böcker, och även gå på hans föreläsningar om du får chans, titta in på hans hemsida. www.tommyhellsten.com

Denna webbplats använder cookies (Sockerfria såklart!). Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.