KMT-

KROPPSMEDVETANDE TRÄNING

Händelser i livet kan sätta sig i kroppen som spända muskler, smärta, oro mm.

Är du en person som lever under mycket stress och har höga krav på dig själv, så kan det exempelvis sätta sig i nacke, skuldror, käkar osv.

 

Vi övar upp ditt medvetande kring din kropp och du får lära dig att lyssna till de signaler den sänder ut. Du får hjälp att bli varse om ditt beteende och andningsmönster.

Du får börja bo i din kropp, landa ner från att vara en huvudfoting till att ta plats i kroppen.

Detta gör att du på sikt får en ökad medveten om dina behov och dina gränser, både fysiska och emotionella.

Du lär dig att bli medveten och genom det kunna att hämta hem dig själv.

 

I KMT övar vi bl.a på

 

Medveten närvaro

Balanslinjen

Förankring – Centrering

Stärka och utveckla dina inre resurser.

 

Jag guidar dig igenom små enkla övningar som hjälper dig att få ökad kontakt i kroppen, vi tränar avspänning, andningsmedvetenheten mm. Vi tittar på hur din belastning tar sig uttryck i din kropp. Rörelserna syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen och att öka tilltron och tilliten till egna förmågan och resurserna.

Ett nyfiket utforskande, bortom prestation som hjälper dig att bryta gamla vanemönster & att förhoppningsvis bli mer tolerant och ödmjuk till dig själv.

Genom att du övar en liten stund, några dagar/vecka på egen hand mellan behandlingstillfällena så håller du din medvetenhet aktiv och integrerar enklare det du lärt dig i vardagen, och det är det som är så enormt spännande, att du ,genom att arbeta med din kropp kan utöka dina gränser, tolerans, välmående och mycket mer.

Kroppsmedvetandeträning har visat sig vara hjälpsamt bl.a vid.

Stresshantering och återhämtning

Problem med självkänsla-gränssättning

Besvär med muskelspänningar-smärtproblematik

Ångestproblematik

Sömnsvårigheter

Jag har KMT i mina beroendegrupper och i den individuella beroendecoachingen som tillägg.

Jag har en renodlad KMT-grupp med meditation 1 dag/vecka.

2 timmar/tillfälle på måndagar kl. 10-12

Nystart måndagen den 9.e Januari

6 tillfällen = 1500kr

För uppdatering vad som händer hos Sannas Recovery gå vidare till Kalendarium

Denna webbplats använder cookies (Sockerfria såklart!). Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.