Sannas Recovery & Executive Coaching

Välkommen!

 Detta kan bli ditt första steg till tillfrisknande.

Med specialisering på sockerberoende hjälper jag dig att få verktyg, tillit och trygghet i att leva i tillfrisknande med din beroendesjukdom.

SOCKERBEROENDE

EXECUTIVE COACHING

KMT

KURSER

FÖRELÄSNINGAR

MATPLAN