SUGAR®️

Endast certifierade/licensierade SUGAR®-specialister är godkända att använda instrumentet. För att bli behörig krävs särskild utbildning.

Kontakta mig vid intresse:
 
 

SUGAR® är ett strukturerat diagnostiskt instrument, för närvarande det enda i världen, men det finns flera screeningsverktyg (UNCOPE S, Yalescale med flera). Det är en kartläggning som undersöker patienters/klienters relation till socker, mjöl och processad mat.

 

Instrumentet är baserat på diagnostiska kriterier för skadligt bruk och beroende av sinnesförändrande medel som beskrivs i WHOs ICD-10. (International Classification of Diseases and health-related problems) och APAs (American Psychiatric Association) DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

 

Bitten Jonsson och Börje Dahl