KURS I GRUPP ELLER ENSKILD BEHANDLING

Grupperna är öppna , alltså så kan du komma med mitt i en 10-v. grupp, och ta det därifrån.

Grupp i Göteborg/Mölndal

Steg 1 Beroende-Grund

10 veckors kurs, 2 timmar/tillfälle där vi arbetar oss igenom olika verktyg.

(Matplan tillkommer utöver)

exempel på innehåll:

Kartläggning.
Konsekvenser
Kunskap om beroendesjukdomen.
Stilla den mentala besattheten.
Kontrollförlust.
Lär och övar KMT, närvaro.Meditativa övningar. Hitta dina inre resurser.
Vilken zon är du mest i under en dag?
Varningssignaler
Risksituationer
Triggers


Steg 2 Återfallsprevention (fortsätter med det vi har arbetat med i Steg 1, men fördjupar oss ytterligare, och utökar med ytterligare kunskap & verktyg)

10 veckors kurs, 2 timmar/ tillfälle där vi bl.a tittar på

Varningssignaler
Risksituationer
Triggers
Fortsätter att utforska Zonerna för tillfrisknande.
Vi fortsätter att öva KMT och närvaro.
Återfallskorten, syftar till att förebygga återfall
Vad är PAA, och hur hanterar jag det?
Hur kan jag leva i en drogfri tillvaro?

Steg 3 Stabiliserings fasen

10 veckors kurs 2 timmar/ tillfälle där vi fortsätter med det långsiktiga arbetet.

Vi fördjupar alla de verktyg och kunskaper som vi gått igenom steg 1 & 2.
Fortsätter att öva KMT och närvaro.
Hur kan jag fortsätta att underlätta drogfriheten?
Hur hanterar jag att ej bli överbelastad framöver?

Enskilt i Göteborg/ Mölndal, via telefon eller zoom, det som passar dig bäst

12 tillfällen med beroendecoaching 1 tim/ tillfälle

12 tillfällen med beroendecoaching plus KMT 1 1/2 timma/ tillfälle

Innehållet är som i stegen ovan, beror ju självklart på hur länge vi samarbetar. Många väljer att arbeta vidare efter 12 tillfällen, vilket jag varmt rekommenderar för ett hållbart tillfriskanande.

Sockerberoendekurs i 3 dagar i Göteborg/Mölndal (minimum 2- & max 12 deltagare)

Ex. på vad som ingår. Mer info ser du under KALENDARIUM

Avancerad matplan-uppstart biokemisk reparation

Kunskap om beroendesjukdomen

Verktyg till att tillfriskna

KMT- kroppsmedvetandeträning

Böcker
Keep Learning written on rural road-1
gardening-tools-1478547_1280
Illustration of magic opened book covered with grass, compass, tree and stoned way on woody floor, balcony. Fantasy world, imaginary view. Book, tree of life, right way concept. Original screensaver