KMT-KROPPSMEDVETANDE TRÄNING

Händelser i livet kan sätta sig i kroppen som spända muskler, smärta, oro mm.

Är du en person som lever under mycket stress och har höga krav på dig själv, så kan det exempelvis sätta sig i nacke, skuldror, käkar osv.

Vi övar upp ditt medvetande kring din kropp och du får lära dig att lyssna till de signaler den sänder ut. Du får hjälp att bli varse om ditt beteende och andningsmönster.

Du får börja bo i din kropp, landa ner från att vara en huvudfoting till att ta plats i kroppen.

Detta gör att du på sikt får en ökad medveten om dina behov och dina gränser, både fysiska och emotionella.

Du lär dig att bli medveten och genom det kunna att hämta hem dig själv.

I KMT övar vi bl.a på

Medveten närvaro

Balanslinjen

Förankring – Centrering

Stärka och utveckla dina inre resurser.

Jag guidar dig igenom små enkla övningar som hjälper dig att få ökad kontakt i kroppen, vi tränar avspänning, andningsmedvetenheten mm. Vi tittar på hur din belastning tar sig uttryck i din kropp. Rörelserna syftar till att locka fram det mest optimala, grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen och att öka tilltron och tilliten till egna förmågan och resurserna.

Ett nyfiket utforskande, bortom prestation som hjälper dig att bryta gamla vanemönster & att förhoppningsvis bli mer tolerant och ödmjuk till dig själv.

Genom att du övar en liten stund, några dagar/vecka på egen hand mellan behandlingstillfällena så håller du din medvetenhet aktiv och integrerar enklare det du lärt dig i vardagen, och det är det som är så enormt spännande, att du ,genom att arbeta med din kropp kan utöka dina gränser, tolerans, välmående och mycket mer.

Kroppsmedvetandeträning har visat sig vara hjälpsamt bl.a vid.

Stresshantering och återhämtning

Problem med självkänsla-gränssättning

Besvär med muskelspänningar-smärtproblematik

Ångestproblematik

Sömnsvårigheter

Jag har KMT i mina beroendegrupper och i den individuella beroendecoachingen.

Jag har fått förfrågan om en renoldlad KMT-grupp med meditation 1kväll/vecka

2timmar/tillfälle och har det i beaktande och lägger i så fall ut det under Kalendarium, om & i så fall när det blir aktuellt.

IMG_6282
feet-619399_1920
Young businessman in suit carrying big stack of carton boxes
Illustration of magic opened book covered with grass, compass, tree and stoned way on woody floor, balcony. Fantasy world, imaginary view. Book, tree of life, right way concept. Original screensaver